Trombone

Trombone - Stell og vedlikehold

 1. Trombonesleiden skal passes spesielt på og alltid ”låses” når den ikke er i bruk. En bulk på sleiden gjør at man normalt må kassere hele trombonen eller får en dyr reparasjon. 
 2. Alle skal ha smøremiddel til sleide i kofferten. I tillegg bør du ha en myk fille/klut for utvendig tørk av instrumentet
 3. Instrumentet skal rengjøres regelmessig (hver måned). Rene hender er en selvfølge når du gjør dette: - Fjerning av gammel smøremiddel på sleiden - Sleide og stemmebøyle renses med børste og Sunlight vann. - Påføring av ny smøremiddel på sleiden - Spraying med rent vann på sleiden for å aktivere smøremiddelet 
 4. Instrumentet skal alltid ligge i etuiet eller settes i stativ når den ikke er i bruk. 
Ta kontakt med materialforvalter hvis: 
 • Munnstykket sitter fast 
 • Sleiden går tregt 
 • Luftlekkasje i vannklaffen 
Tilbehør
Sleidekrem, sprayflaske, bøylefett og pussefille 
 • Følger med når du får instrumentet, deretter må du selv kjøpe det 
Noteklype, marsjhefte 
 • Holdes av korpset men må erstattes av den enkelte hvis man mister det. 
Fussel skalahefte 
 • Fås av korpset når man begynner i hovedkorpset 
Øvingsbok til timer med instruktør/kulturskole 
 • Kjøpes inn av den enkelte 
Børster til rengjøring 
 • Kjøpes inn av den enkelte eller kan lånes av korpset.
Søk
Driftes av Styreportalen AS