Papirdugnad


Skiens Skolemusikk selger toalettpapir, tørkeruller, Torky-papir m.m.
Salget foregår 4 ganger i året

Kontakt oss på:
dugnad@skiens-skolemusikk.no

 
Se mer info på www.dugnaden.no  
Send deres bestillinger på e-mail til:

dugnad@skiens-skolemusikk.no

Minner om at:
  1. familie sørger for salg av minst 4 sekker papir/kaffe
  2. pris pr sekk er kr 250 (korpsets fortjeneste er kr. 100 pr sekk/pakke)
  3. Dere vil motta en giro med totalbeløpet i etterkant, pr post eller e-mail.

Info spesielt for 1. års aspiranters foresatte:

Foresatte av 1. års aspiranter har ingen dugnadsplikt det første halve året i korpset. Vi setter selvsagt pris på om dere likevel vil kjøpe toalett- og/eller tørkeruller av oss. Papiret er av god kvalitet og er ikke dyrere enn i butikken, snarere tvert om. Likevel tjener korpset altså 100 kroner for hver solgte sekk! Så ta kontakt om dere allerede nå ønsker å bestille.

Etter nyttår er dere med på denne fellesdugnaden, som går ut på at hver familie selger minst 4 sekker papir/kaffe ved hver leveranse. Vi har årlig totalt fire leveranser, vanligvis i mars, juni, september og desember. Det har vært god respons på denne dugnaden og en del familier selger langt flere enn fire sekker. Det har vist seg at papirsalget er en lettvint måte å skaffe penger på og inntektene gjør at dugnadstimene ellers i korpset holdes nede på et minimum. Derfor håper jeg dere ser positivt på dette. Kanskje er det lurt allerede nå å lufte dette for familie og venner? Hvem vil ikke støtte en god sak når det att på til er gratis (og kanskje faktisk lønnsomt)?

Ta gjerne kontakt med meg dersom dere har spørsmål vedr. papirdugnaden.

LYKKE TIL MED SALGET

For Skiens Skolemusikk
Mail:  dugnad@skiens-skolemusikk.no

Søk
Driftes av Styreportalen AS