Papirdugnad


Skiens Skolemusikk selger toalettpapir, tørkeruller, Torky-papir m.m.
Salget foregår 4 ganger i året. 
Om du ikke har musikant i korpset, men ønsker å støtte korpset, kan du kontakte oss på:


Vi minner om at:
  1. Alt i korpset, utenom spilletimen (som dekkes av kontingenten), dekkes av disse dugnadsinntektene og støtteordninger korpset søker på.
  2.  Hver familie sørger for salg av minst 4 enheter pr. gang - som bestilles via bestillingsskjema.
  3. Mange lykkes med godt salg ved å dele på FaceBook mm.
  4. Hver familie henter varene i forbindelse med korpsøvelse og leverer ut til sine kunder. 
  5. Hver familie mottar faktura med  totalbeløpet i etterkant og innhenter selv betaling fra sine kunder.
Ut av dette blir det korpsøvelser med lønnede dirigenter, noter, instrumenter, uniformer og sponsing til alle musikanter på tur og sommerkurs!

Info spesielt for 1. års aspiranters foresatte:

Foresatte av 1. års aspiranter har ingen dugnadsplikt frem til sommeren ved oppstår ved hovedopptaket på våren. Vi setter selvsagt pris på om dere likevel vil kjøpe varer. 

Vi har årlig totalt fire leveranser, vanligvis i februar,  mai/juni, september og desember. Det har vært god respons på denne dugnaden og en del familier selger langt flere enn fire sekker. Det har vist seg at papirsalget er en lettvint måte å skaffe penger på og inntektene gjør at dugnadstimene ellers i korpset holdes nede på et minimum. Derfor håper vi dere ser positivt på dette. Kanskje er det lurt allerede nå å lufte dette for familie og venner?

Ta gjerne kontakt med meg dersom dere har spørsmål vedrørende papirdugnaden.

LYKKE TIL MED SALGET!

For Skiens Skolemusikk
Mail:  dugnad@skiens-skolemusikk.no

Søk
Driftes av Styreportalen AS