Historikk

Korpset ble stiftet 18. april 1947.

Skiens Skolemusikk så dagens lys like etter Andre Verdenskrigs slutt. I en periode i Norges og Skiens historie hvor det hele skulle gjenoppbygges. Skien var uten skolekorps. Seks personer tok det avgjørende skritt for å blåse liv i et skolekorps.

Fra 17. september 1945 og frem til den første fellesøvelsen og den offisielle stiftelsesdatoen 18. april 1947, la disse seks personene grunnlaget for Skiens Skoles Guttemusikkorps, som var korpsets første navn. Skien kommune bevilget penger, brukte instrumenter ble samlet inn og satt i stand, noter ble skaffet til veie og innstudering og opplæring ble startet.

Byens nystiftede skolekorps ble kledd med uniformer i samme stil som byens tidligere ”gutter” nemlig i hvite uniformer med blå striper, blå lue og blått skjerf rundt livet. Allerede 17. mai samme år kunne korpset, med sine 16 medlemmer, glede publikum langs barnetogets rute. Et enormt arbeid var nedlagt. Ivrige gutter utbasunerte sine toner for Skiens befolkning. Byens første (og nå eldste) skolekorps var en realitet.

I 1955 var det overgang til blå uniformer som korpset har beholdt siden, med enkelte detaljforandringer.

1957 var gikk korpsets første tur til Thisted i Danmark. Siden har det vært mange besøk både til Thisted, og Thisted Garden har også hatt en del besøk i Skien. Deres første besøk var i 1961.

Det var først i 1964 at jenter ble tatt opp i korpset. Denne gledelige begivenheten var medvirkende til at korpset ved 20-års jubileet i 1967 registrerte det største antall musikanter i korpsets historie; hele 95 medlemmer! Et korps i fremgang i de ”glade” 60-årene. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS