Skiens Skolemusikk

Juni-09 Aspirantkorpsfestival på Gulset 13-14. juni

Aspirantkorpset deltok som vanlig på aspirantkorpsfestivalen på Gulset. Lørdag var det opptog i byen. Så var det overnatting på Kollmyr og parade på søndag. Aspirantene viste igjen at de har spilleglede og at det gror godt bak hovekorpset

Synnøve fra hovedkorpset stilte sporty opp som dirigentvikar. I tillegg var Kristoffer fanebærer og Karl Andre og Vebjørn støttet opp på trommemarsjen.

   

Bilder