Skiens Skolemusikk

Spilling på åpning av Storms nye anlegg