Skiens Skolemusikk

Jan-11 Skiens Skolemusikk på skolekorpstreff

Skiens Skolemusikk var godt representert på Skolekorpstreffet som ble arrangert på Gimsøy skole helgen 28-30. januar med 34 deltagere. Tilbakemeldingen fra aspirant- og juniormusikantene våre var at de var strålende fornøyd med helgen.

Fra Skiens Skolemusikk deltok det totalt 34 musikanter fordelt på 8 fra hovedkorpset, 7 fra juniorkorpset og 19 fra aspirantkorpsene. I tillegg var det flere av korpslederne/foreldrene som stilte opp for musikantene våre denne helgen.

Arrangementet ble avsluttet med en flott konsert for foreldre og foresatte på søndagen.