Bli medlem

Vil du bli medlem i Skiens Skolemusikk?

Korps er en hobby for alle! 
Se her!
Vi har hovedopptak av nye hver vår. Da kan de som går i slutten av 2. klasse og oppover starte. Om du ønsker å starte utenom hovedopptaket - ta kontakt, så ser vi hvordan vi kan løse det.
Vanligvis har vi rekrutteringsopplegg for Lunde barneskole, Bratsbergkleiva skole og Skauen kristelige skole. Elevene får med seg informasjon hjem om åpen øvelse hvor barna kan få prøve instrumenter og voksne få informasjon.
De nye medlemmene får raskt blir en del av korps-fellesskapet og noen uker etter har vi instrumentutdeling. All undervisning for de nye aspirantene er gratis fram til sommeren. 

I forbindelse med åpen øvelse er det viktig å fylle ut innmeldingsskjema til korpset. Etter tildeling av instrument er jort, er det viktig å søke om plass i Skien kulturskole (der spilletimene foregår) så snart som mulig. Spilletimene avtales av lærer med den enkelte familie og er 20 minutter om musikanten har enetime og litt lenger om det er gruppeundervisning.

Når du spiller i Skiens Skolemusikk starter du vanligvis i AK1 (Aspirantkorps 1). Det neste året spiller du i AK2, og allerede da er du et forbilde for musikantene i AK1. Tredje året begynner du i JK (Juniorkorpset), og er da litt sammen med aspirantene, og litt sammen med HK (Hovedkorpset). Etter dette året er du med i HK. Alle øver mandager i Lundehallen. 

Øvetider
AK 1: Oppmøte 17.00 - 18.00
AK 2/JK: Oppmøte 18.00-20.00
Hovedkorps: Oppmøte 17.15-20.00
Kostnader
Medlemskontingenten i Skiens Skolemusikk dekker kostnaden til undervisningen i kulturskolen. 
I 2024 er dette totalt kr 3.788,-  for et helt år som faktureres fordelt på to ganger i året. Dette dekker all undervisning, instrument, uniform og noe dekning av turer, noter og seminarer.
For de familiene som kvalifiserer for støtte for kontingentkassa, vil korpset søke støtte. Dette angir du ved innmelding. Alle skal ha mulighet til å være med i Skiens skolemusikk.
Resten av driften finansieres ved gjennom Papirdugnad og støtteordninger som vi søker på. 

Innmelding
Du finner innmeldingsskjema til Skiens skolemusikk her .
Er du usikker på hvilket instrument du vil teste? På denne morsomme videoen fra Luftsforsvarets Musikkorps, kan dere hørte hvordan de ulike instrumentene høres ut. 
Når du etter instrumentprøving har fått vite hvilket instrument som er aktuelt for ditt barn, søker dere om plass i Skien kulturskole her.
Korpset ordner annen undervisning til musikanter som ikke får plass i kulturskolen.

Her finner du generell informasjon om korps på flere språk. 
Her kan du også se generelle filmer om korpsaktivitet.
Søk
Driftes av Styreportalen AS