Skiens Skolemusikk

Apr-14 Sparebanken Sør bidrar til kjøp av nye instrumenter

Under korpset sin konsert 25.april stilte representant fra Sparebanken Sør opp og overleverte nye instrumenter til korpset. Instrumentene var innkjøpt etter at banken hadde bevilget kr.48.000,- til kjøp av nye instrumenter. Skiens Skolemusikk er svært takknemlig for bidraget som har gjort det mulig å kjøpe inn gode kvalitetsinstrumenter til våre eldste musikanter. For beløpet har korpset kjøpt inn nytt dobbelt valthorn og to nye trompeter. Uten denne type bidrag hadde dette ikke vært mulig.

Skiens Skolemusikk takker Sparebanken Sør for bidraget!