Skiens Skolemusikk

Apr-14 Kul skolekonsert sammen med PLOPP

25.april holdt korpset sammen med PLOPP konsert for skolene Lunde, Bratsbergkleiva og Skauen. Her var det trøkk fra scenen og kjempestemning i salen.