Skiens Skolemusikk

Nye musikanter ønskes velkommen

Se vedlagte informasjonskriv. Selv om vi har avholdt hovedopptaket så har vi fortsatt plass til flere.

Ta kontakt med dirigenten Birgitte Grong på tlf. 90619924 for nærmere informasjon

   


Get Adobe Reader

Read file
 Informasjonsbrosjyre
Get Adobe Reader

Read file
 Velkommen i Skiens Skolemusikk