Skiens Skolemusikk

Mar-13 Skolekonsert med Plopp

Mandag 18. mars holdt Skiens Skolemusikk konsert i Ibsenhuset for Bratsbergkleiva og Lunde barneskoler. Konserten ble holdt sammen med Plopp som bestod av tre voksne musikanter. Det var fullt trøkk i salen og god stemning.

Et samlet korps bestående av hovedkorpset, junior og aspiranter gjorde en flott innsats under ledelse av Birgitte.