Skiens Skolemusikk

Feb-12 Flott gave fra Sparebanken Sør

I forbindelse med årsmøtet ble Skiens Skolemusikk helt overraskende tildelt kr. 40.000,- fra Sparebanken Sør.
Det var bankdirektør Marianne Hegna som kom med denne flotte sjekken.
Pengene skal brukes til prosjektet med SFO-korps som Skiens Skolemusikk arrangerer på Lunde og Bratsbergkleiva.
Vi takker og bukker!

Bildet viser fornøyde representanter fra styret som mottar sjekken fra Sparebank Sør