Skiens Skolemusikk

Des-12 Flott konsert på SFO av aspirant og juniorkorps

Skiens skolemusikks aspiranter og juniorer holder årlig minimum to konserter for SFO. Dette innebærer dermed konsert på Bratsbergkleiva skoles SFO og Lunde barneskoles SFO.

SFO er en super arena der musikantene får spille for sine skolekamerater og det er en fin måte for skoleelevene til å bli kjent med sitt eget korps. SFO tar godt i mot korpset og setter stor pris på besøket.

Korpset gjennomførte nå i desember årets julekonserter for SFO med et variert program med både originalskrevet musikk for korps i ulike sjangere og kjente julesanger.

Musikantene viste super innsats med mye spilleglede og trøkk. De har all grunn til å være veldig stolte!