Skiens Skolemusikk

Mar-12 Suksess med SFO korps på Lunde og Bratsbergkleiva

Skiens Skolemusikk og Skien kulturskole har i samarbeid med SFO på Lunde og Bratsbergkleiva skoler gjennomført med stor suksess et opplegg som kalles SFO-korpset.

Dette var et gratis tilbud som går over 2 uker der barna på SFO fikk anledning til å lære seg et instrument av kyndige instruktører under ledelse av vår dirigent Birgitte Grong.

Prosjektet ble gjennomført med stor suksess på Lundeskolen i begynnelsen av februar der over 20 elever deltok. Samme opplegg ble gjennomført på Bratsbergkleiva i mars der det deltok nærmere 30 elever.

På begge skolene ble det hele avsluttet med en konsert for resten av SFO og foreldrene. Vedlagte bilder er fra konserten på Bratsbergkleiva.