Skiens Skolemusikk

Juli/aug 10 : Årets deltagere fra SSM på Kvitsund sommerkurs

I år stilte Skiens Skolemusikk med deltagere på gult, rødt, blått og sort kurs. Tilbakemeldingen var at dette var topp, både musikalsk og sosialt.

På gult kurs stilte det 5 musikanter. Det var Elise, Helle, Anniken, Emilie og Stina Johanne

På rødt kurs var det 3 musikanter. Det var Håvard, Kristina A og Ragnhild R.

På blått kurs var det 4 musikanter. Det var Andreas, Karl André, Anders R og Jon-Oscar

På sort kurs var det Ragnhild S som representerte Skiens Skolemusikk.