Skiens Skolemusikk

Aug-2009 Kjempehelg på Vatnar

Tilbakemeldingene fra både musikanter og ledere var klare: Vatnar var et flott sted og ha seminar og det har vært en kjempehelg både musikalsk og sosialt.

Spesielt ble lørdagskveldens Idolkonkurranse fremhevet som uforglemmelig (se ellers Gretes kommentar på gjesteboka).

Aspirantene kom opp på søndag og imponerte med å spille på avslutningen. Sterkt gjort når 1. årsspirantene hadde fått instrumenter 2 uker før og knapt nok begynt med øvelse hos lærer!