Skiens Skolemusikk

Apr-10 Imponerende gjennomført Cartoon Magic Konsert

Konserten, med musikk fra tegnefilmer, ble en stor suksess skal en bedømme ut fra publikumsreaksjonen. Aspirantkorpset spilte først 2 nummer. Etter en litt famlende start, låt det både samstemt og med trøkk.

Hovedkorpset spilte mange krevende stykker hvor det var mange overganger både i tempo og uttrykk, noe de klarte på en flott måte.

Bak korpset, ble det samtidig vist utdrag fra filmene.

Dagen etterpå var det reportasjer i både TA og Varden. Store bilder på forsiden av kulturbilaget med egen reportasje i tillegg.

Aspirantkorpset spilte:
1.
2. BYGGMESTER BOB

Hovedkorpset spilte:
1. A DISNEYLAND CELEBRATION
2. HIGHLIGHTS FROM CARS
3. THE LION KING BROADWAY SELECTIONS
4. THE SIMPSONS
5. ALADDIN
6. HIGHLIGHTS FROM RATATOUILLE
7. THE INCREDIBLES
8. THE SORCERERS APPRENTICE
9. POCAHONTAS
10.MEET THE FLINTSTONES
11.CHICKEN RUN