Skiens Skolemusikk

Info til hjemmesiden til SSM: marisnilsen@gmail.com

Informasjon som ønskes lagt ut på hjemmesiden til Skiens Skolemusikk sendes til:
Mari Stave Nilsen
e-mail: marisnilsen@gmail.com

Dette kan f.eks være:
- Nyheter om hva deltagere fra korpset har vært med på
- Informasjon om arrangementer som har interesse for korpset