Skiens Skolemusikk

Styret

Verv  Navn  Mobil nr.  Mail 
Leder   Anne Kise   92088097   kisemor@outlook.com  
Nestleder   Marit Karlsen   99006373   mak77@broadpark.no  
Sekretær   Rune Klakegg   95157425   klakeggr@gmail.com  
Kasserer   Kari-Anne Kittilsen   48206751   kari-anne@kmh-elektro.no  
Materialforvalter   Trygve Steinhaug   99283680   trygvste@online.no  
Korpsassistent 1, Hovedkorps   Elisabeth Wigmostad   92646796   okvaalo@online.no  
Korpsassistent 1, Juniorkorps   Tijana Stanojevic   95552358   stanojevictijana@gmail.com  
Korpsassistent 1, Aspirantkorps 2   Kjell Løyland   91644176   kjell.loyland@gmail.com  
Korpsassistent 1, Aspirantkorps 1   Kirsti Rosenvold Bruun   41407188   Kirsti.rosenvold.bruun@gmail.com  
Dirigenter

Dirigent for:  Navn  Mobil nr.  Mail 
Hovedkorps   Rolf Kittilsen   91 88 57 29   rolf.kittilsen@no.abb.com/rkitt@broadpark.no  
Aspirant- og juniorkorps   Birgitte Grong   90 61 99 24   bgrong@me.com  
Tillitsvalgte

Verv  Navn  Mobil nr.  Mail 
Tillitsvalgt 1, hovedkorps   Daniel Nordland Gundersen      
Tillitsvalgt 2, hovedkorps   Signe Karlsen      
Diverse verv

Verv  Navn  Mobil nr.  Mail 
Revisor        
Revisor        
Papirdugnad       skiensskolemusikkpapirdugnad@hotmail.no  
Papirdugnadsansvarlig   Randi Helene Nonstad   91327044   rhnonstad@gmail.com  
Korpsassistent HK ass 2 Promoteringsansvarlig   Mari Stave Nilsen   41209839   marisnilsen@gmail.com  
Korpsassistent HK ass 3   Lars Hardli   90968996   lars@hardli.no  
Korpsassistent HK ass 4   Merete L. Abrahamsen   41242170   lid-abra@live.no  
Korpsassistent HK Uniformsansvarlig   Anne Lene Romsdalen   98464114   anne.romsdalen@gmail.com  
Korpsassistent JK ass 2   Stine Rosenvold   97755725   stine@rosenvold.no  
Korpsassistent JK ass 3   Hege Løvdal Gulset   90620573   hege.gulseth@varden.no  
Korpsassistent AK2 ass 2   Cecilie Revhaug   97733922   cilifox@gmail.com  
Korpsassistent AK1 ass 2   Hilde Førstøyl Futtrup   90204835   hilde@stedarkitektur.no  
Planlegger/prosjektleder   Hilde N. Gundersen   97168723   hilde@audiopol.no  
Valgkomitè   Mari Stave Nilsen   41209839   marisnilsen@gmail.com  
Valgkomitè        
Hjemmesideansvarlig   Mari Stave Nilsen   41209839   marisnilsen@gmail.com